Spomladanska nagradna igra

Na zalogi
SKU
Nagradna igra
Nagradna igra je zaključena.
Za sodelovanje v nagradni igri dodajte ta izdelek v košarico in opravite postopek nakupa.

PRAVILNIK SPOMLADANSKE NAGRADNE IGRE

1. člen

Organizator nagradne igre je Top Dream d.o.o., Bratuževa ulica 13 A, 5290 Šempeter pri Gorici v nadaljevanju izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo žrebanja.

2. člen

Nagradna igra poteka od 27. 4. do 6. 5. 2018 na spletni strani www.topdream.si. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani https://www.topdream.si in https://www.facebook.com/topdream.si/.

3. člen

Vsak prijavljeni ali neprijavljeni uporabnik (spletne trgovine https://www.topdream.si) lahko v nagradni igri sodeluje :

Brez predhodnega nakupa, tako da na spletni strani https://www.topdream.si, poišče izdelek Spomladanska nagradna igra

Udeleženec nato:

1. Klikne na gumb daj v košarico in zgoraj desno klikne na ikono košarice in nakup nadaljuje na zaključek naročila.

2. Gre skozi proces brezplačnega nakupa nagradne igre, vpiše osebne podatke (ime, priimek, e-naslov). Upoštevana bodo sodelovanja do vključno 6. 5. 2018.

3. Z oddajo naročila, ki bo upoštevano samo za izpeljavo nagradne igre. Na e-naslov prejme potrdilo o sodelovanju v nagradni igri.

 Udeleženec lahko v nagradni igri, ki bo potekala od 27.4. do 6.5.2018 sodeluje samo enkrat.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.topdream.si. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

  1. Posteljnina platno Dream 140x200 60x80cm
  2. Napenjalna jogi rjuha Jersey 90x200cm
  3. Brisača 50x100cm

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo 10. 5. 2018 na sedežu organizatorja nagradne igre.

6. člen

Nagrajenci bo objavljeni na: Spletni strani www.topdream.si, https://www.facebook.com/topdream.si/ in bodo prejeli obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.topdream.si, kjer nagradna igra tudi poteka. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani  https://www.facebook.com/topdream.si/ najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (v kolikor, nagrada, ki jo je prejel presega 42,00 EUR). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Osebe, mlajše od 16 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8. člen

Organizator Top Dream d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo posredoval so-organizatorju( če le ta sodeluje pri organiziranju nagradne igre), za kateri bo z osebnimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri se strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja nagradne igre. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani. Za vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro nas kontaktirajte

Šempeter pri Gorici, 17.4.2018
Top Dream d.o.o.

Napišite vaše lastno mnenje
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account